Spring naar de inhoud

Zorgpartners

CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen. Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen regelmatig op school.


Onze CLB-contactpersoon is Catherine Van den Cruyce. catherine.vandencruyce@clbwetteren.be

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling, ouders, en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar diagnostiek gebeurt. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB dit samen met de leerling en/of ouder.

Voor vragen i.v.m de medische administratie (bv planning medisch onderzoek, oudervragenlijst , opvolging inhaalmoment).. kan de leerling/ouder/school terecht bij de administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.
Voor onze school is dit Eline Van Waerebeek. eline.vanwaerebeek@clbwetteren.be

Hoe vind je het CLB ?

Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht.

Het CLB in de Hoenderstraat 53 is op werkdagen open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur.

Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug vinden op de website

Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Ons CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. U kan dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen. U kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar uw zoon/dochter ingeschreven is. Verandert uw zoon/dochter van school, dan kan u bij het vroegere CLB terecht tot uw zoon/dochter in de nieuwe school ingeschreven is.

Verdere info te verkrijgen via de website van het CLB https://www.vrijclb.be/vrij-clb-wetteren

De gemeentes Laarne, Wetteren en Wichelen namen samen het initiatief tot het oprichten van ‘Huis van het Kind’. Het huis wil vooral een ontmoetingspunt zijn voor alle ouders, opvoeders, … van de gemeentes Laarne, Wetteren en Wichelen.

Als ouders, opvoeder, … vind je er informatie over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van je kind, krijg je  positieve ondersteuning en advies, kan je deelnemen aan activiteiten en workshops.

Scheldedreef 52 9230 Wetteren

09/365.73.65

info@huisvanhetkindlww.be

http://www.huisvanhetkindlww.be