Spring naar de inhoud

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren binnen de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De schoolraad van onze school is – voor de periode van 01 april 2021 tot en met 31 maart 2025 – samengesteld uit volgende leden :

NAMENS HET PERSONEEL
Nobels Sofie
Pieters Stephanie


NAMENS DE OUDERS
Schack Esther – mama van Ibe & Loe
Leunis Jelle – papa van Louise


NAMENS DE LOKALE GEMEENSCHAP
De Cock Yolande
Rasschaert Eric