Spring naar de inhoud

MOS (Milieu Opvoeding op School)

We leren kinderen de natuur te waarderen, te beschermen en eerbied te hebben voor alles wat leeft.

Milieuvervuiling is niet iets dat ver van mijn bed gebeurt, maar op de speelplaats,in de tuin, in de klas.

Op onze school worden de kleuters constant geconfronteerd met het mooie in de natuur.

We besteden heel wat aandacht aan Milieu Opvoeding op School (MOS). Van de Vlaamse overheid ontvingen we hiervoor een erkenning.