Spring naar de inhoud

Peuterwerking – Instapklas

Instapregeling 2,5-jarige kleuters

Regeling vanaf 1 september 1996 

Vanaf 1 september 1996  kunnen 2,5-jarige kleuters slechts op vaste instapdata naar de school komen. 

We noteren hieronder kort de onderrichtingen van het ministerie : de kleuters mogen worden ingeschreven vanaf de datum waarop zij de leeftijd van 2 jaar en  6 maanden bereiken. 

Als zij jonger zijn dan 3 jaar , worden ze pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. 

Instapdata 2022-2023: 
zomervakantie donderdag 1 september
herfstvakantie maandag 7 november
kerstvakantie maandag 9 januari
1 februari woensdag  1 februari
krokusvakantie maandag 27 februari
paasvakantie   maandag 17 april
OH Hemelvaart  maandag 22 mei

Onthaalbrochure