De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren binnen de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De  schoolraad van onze school is – voor de periode van 01 april 2021 tot en met 31 maart 2025 – samengesteld uit volgende leden :

Namens het personeel

  • Nobels Sofie
  • Pieters Stephanie

Namens de ouders

  • Schack Esther – mama van Maks, Ibe & Loe
  • Leunis Jelle – papa van Ellie en Louise

 Namens de lokale gemeenschap

  • De Cock Yolande
  • Rasschaert Eric