De schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren binnen de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt.

De  schoolraad van onze school is samengesteld uit volgende leden :

Namens het personeel

  • Nobels Sofie
  • Pieters Stephanie

Namens de ouders

  • Clinckspoor Roosje – mama van Stien (3A) en Lotte (P) De Pauw
  • Renaat Rasschaert – papa van Marie Rasschaert (3de klklas) en Leon (1B)

 Namens de lokale gemeenschap

  • De Cock Yolande
  • Rasschaert Eric