Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

logo-clb

Hoenderstraat 53 – 9230 Wetteren
Tel.: 09 369 22 21
Fax : 09 369 61 89
Email: info@clbwetteren.be

CLB-onthalers zijn de eerste aanspreekpunten voor alle leerlingen, ouders en scholen.  Elke school heeft zijn vaste contactpersoon. Zij onthalen en verhelderen elke nieuwe vraag, geven informatie en advies of verwijzen door naar CLB-trajectbegeleiders of externen. Onthalers komen regelmatig op school. 

CLB-trajectbegeleiders stippelen een passende begeleiding uit op maat van de leerling, ouders, en de school. Wanneer nodig kan dit ook een handelingsgericht traject zijn waar diagnostiek gebeurt. Soms kan doorverwijzing meer aangewezen zijn en bekijkt het CLB dit samen met de leerling en/of ouder. 

Voor vragen i.v.m de medische administratie  (bv planning medisch onderzoek, oudervragenlijst , opvolging inhaalmoment).. kan de leerling/ouder/school terecht bij de  administratieve CLB-verpleegkundige verbonden aan de school.

 Hoe vind je het CLB ?

Via de school: Vraag naar de CLB-contactpersoon (onthaler) waar de school mee samenwerkt.

Rechtstreeks: de namen en mailadressen van de CLB-contactpersoon en de administratieve verpleegkundigen van de school vind je terug op de website van VCLB Wetteren: www.clbwetteren.be.

Jaarlijks verspreiden we CLB-folders en brieven waarop we ons bekendmaken: wie zijn de CLB medewerkers en waarvoor kan je bij ons terecht.

Het CLB in de Hoenderstraat is op werkdagen open van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur. 

Voor de opening tijdens de vakantieperiodes kan je de laatste informatie terug vinden op de website 

Zomersluiting: van 15 juli t.e.m. 15 augustus

 

Adres Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Hoenderstraat 53  – 9230 Wetteren

Tel.  09 369 22 21         info@clbwetteren.be

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Ons CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. U kan dus gerust los van de school bij het CLB aankloppen. U kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar uw zoon/dochter ingeschreven is. Verandert uw zoon/dochter van school, dan kan u bij het vroegere CLB terecht tot uw zoon/dochter in de nieuwe school ingeschreven is.