BODYMAPTIP: Spelen zonder constant toezicht is belangrijk! (Bodymapmagazine)

We hebben de gewoonte gecreëerd om onze kinderen steeds in het oog te houden. Dit in het kader van veiligheid. Maar hierdoor worden er belangrijke ontwikkelingskansen ontnomen.

Kinderen die nooit mogen spelen zonder steeds in het oog gehouden te worden, worden geremd in persoonlijkheidsontwikkeling. Zij hebben minder kansen om te ondernemen en om risico’s zelf te leren inschatten en ervaren.

Het is aan begeleiders, ouders, om de omgeving kindveilig te maken, maar niet overbeveiligd. Een netel die prikt mag wel ontdekt worden, in een boom kan al eens geklommen worden, en alleen met enkele vriendjes op de kamer kan er ook niet veel gebeuren.


______________________________________________________________________
Wij geven jullie graag enkele tips!
______________________________________________________________________

We krijgen vaak de vraag: “ja maar.. als er dan iets gebeurt en ze vallen of bezeren zich erg?”

Ons antwoord: Je kan nooit sterk in het leven staan als je nooit mag genieten van vallen en opstaan. Je moet risico’s zelf leren ontdekken, inschatten en aangaan. Dit door zelf te ervaren en niet door mondeling te moeten horen wat er fout kan lopen. Ervaren om te bewaren.
______________________________________________________________________

Babytip

Bij baby’s kan je ze niet echt laten spelen zonder toezicht. Het is belangrijk dat je net nu een heel veilige omgeving creëert waarbij je zelf heel veel aanwezig bent. Zo leert je baby zich veilig te voelen om de wereld te ontdekken.

Zorg ervoor dat je hier ook wel de nodige uitdagingen voorziet en niet te voorzichtig (lees overbeschermend) met alles omgaat. Laat je baby heel veel materialen ontdekken, met handen, voeten mond enz.
______________________________________________________________________

Peutertip
Ook peuters zijn nog net te klein om ze alleen te laten. Maar ook hier hetzelfde verhaal als bij baby’s. Laat ze ontdekken, klimmen en klauteren, ravotten, zich vuil maken enz.

Enkele voorbeelden
Ga met je peuter regelmatig naar het bos en laat ze vrij spelen met de natuurlijke materialen die ze vinden
Laat je peuter in verschillende weertypes buiten spelen, pas enkel de kledij aan.
Laat ze mee helpen in huishouden, groenten wassen, auto wassen enz.
Zorg dat je peuter regelmatig heel vuil is van het spelen en ontdekken.

Peuters die spelen en ervaren met hun lichaam bouwen een heel sterk zelfvertrouwen op om uitdagingen te blijven zoeken en grenzen te leren verleggen op een gecontroleerde manier.
______________________________________________________________________

Kleutertip
Kleuters kan je toch al eens alleen laten spelen of samen met vriendjes. Hierbij bedoelen we dat ze in een andere ruimte spelen, maar niet alleen thuis worden gelaten ;-).
Hierdoor komt ander spel tot stand. Ze gaan materialen anders ontdekken, er zijn andere gesprekken, misschien zelfs discussies die ze zelf moeten aanpakken.
Door deze kansen aan te bieden zal hun creatief denkvermogen, probleemoplossend denken en sociale vaardigheden sterk verbeteren.

Enkele voorbeelden
Ze gaan misschien een uitdagender kamp bouwen.
Ze gaan fysieker met elkaar omgaan.
Ze gaan dingen opzoeken die je als begeleider soms tegenhoudt zoals wormen verzamelen (en weer vrijlaten), spinnen vangen, slijksoep maken enz.

Moedig je kleuter aan om zelfstandig te spelen alleen, maar liefst met vriendjes.